Projektin vaiheet

Tulen paikan päälle katsomaan kohdetta. Käymme yhdessä läpi, mitkä ovat toiveesi, tarpeesi ja budjettisi. Suunnittelussa voidaan hyödyntää olemassa olevia kalusteita ja tekstiilejä, jos haluat. Suunnittelun pohjaksi mittaan kohteen sekä otan tarvittavat valokuvat. Ennen suunnittelutyön alkua saat myös kustannusarvion. Minimiveloitus on 400 euroa. Suunnittelutyön toteutukseen kuluu n. 2–3 viikkoa. Kun suunnitelma on valmis, tulen esittelemään sen paikan päälle. Saat suunnitelmat sekä printattuna että sähköisessä muodossa, joiden pohjalta voit helposti edetä tilan muutoksessa.